Privacyverklaring Netherleafs

Wij Netherleafs, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Netherleafs hecht grote waarde aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.
In this Privacy Statement we explain which personal data we collect and use, and for what purpose we do so. We encourage you to read this Privacy Statement carefully. This Privacy Statement relates to our website, https://netherleafs.com and related websites and Services.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 14-03-2022

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Netherleafs aanbiedt, kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die u of uw bedrijf rechtstreeks met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u onze Services gebruikt, kunnen we de volgende informatie verzamelen:
 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon nummer
 • E-mail address
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Informatie over uw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf er onderdeel van uitmaakt komt uit een advertentienetwerk).
 • Internetbrowser en apparaattype.
 • bankrekeningnummer

Gronden voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens over het algemeen voor de volgende doeleinden:
 • Uw betaling afhandelen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Netherleafs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Netherleafs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden van deze privacyverklaring te realiseren. In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens van onze websitebezoekers 12 maanden.

Jou rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij verwerken. Indien u dit wenst, kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat wij u een kopie verstrekken van de gegevens die wij over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken, onjuist is, kunt u contact met ons opnemen om uw informatie bij te werken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, kunt u ons dat te allen tijde laten weten. U kunt met betrekking tot deze verzoeken te allen tijde contact met ons opnemen. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u uw klacht voorleggen aan de relevante toezichthoudende autoriteit.

Deel met anderen

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met anderen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft gesloten of indien dit een wettelijke verplichting is.

Analytics

Door u verstrekte gegevens kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, onder meer via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Let op: Om dit te kunnen claimen, moet je je Google Analytics anonimiseren.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen aanbieden. Hiervoor gebruiken we verschillende soorten cookies op onze websites. Zo plaatsen we cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site. Denk aan de mogelijkheid om te reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Over het algemeen worden cookies voor de duur van de (browser)sessie bewaard. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer u onze Diensten gebruikt. Dit is nodig om onze Diensten goed te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of vast te leggen. Doorgaans kunnen we uw IP-adres niet koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u contact met ons opneemt om dergelijke informatie te verstrekken en hetzelfde IP-adres blijft gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hebben onder meer de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:
 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en eventueel een tweede factor;
 • Encryption of data;
 • Pseudonimisering van gegevens;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen via SSL;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • Verificatie van erkende autorisaties.

Websites en diensten van derden

Onze Diensten omvatten activiteiten met betrekking tot het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen zelf welke gegevens zij op of via hun website verzamelen. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als je vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, kun je contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet.
Onze klanten bepalen zelf van welke andere diensten of plug-ins ze gebruik maken. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die via links toegankelijk zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden veilig en betrouwbaar met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.